Testrapporten

Chrisal investeert aanzienlijk in extern onderzoek dat de werking en optimalisatie van onze producten moet garanderen. Enkele van deze onderzoeksrapporten stellen we ter uwer beschikking als bewijs dat onze technologie uitvoerig gevalideerd werd. De meeste testrapporten zijn in het Engels en vertalingen zijn niet beschikbaar. Mocht u toch nog vragen hebben, neem zeker contact met ons op.